Dönts a mostban! / Ésszel vagy szívvel

 

 

 

Életünkben, munkánkban, kapcsolatainkban gyakran fordul elő, hogy a „logikus, racionális” következtetések alapján hozott döntések nem hozzák meg a kívánt eredményeket, a helyes „ráérzések” híján pedig sokszor megyünk el olyan lehetőségek és pozitív választások mellett, amelyek – később nyilvánvalóvá válva – helyénvalóak lettek volna.
Az ilyen helyzetekben éppen azt a képességünket nem vetjük latba, amit intuíciónak vagy ösztönösségnek nevezhetünk, vagyis azt a plusz potenciált, ami mindannyiunkban – jobbára kiaknázatlanul – létezik.
A kurzuson résztvevők nemcsak a parapszichológia és a tudatkutatás idevágó mai tényeit és tanulságait ismerhetik meg, hanem online csoportos és egyéni gyakorlatokkal megtanulhatják rejtett megérzéseiket tudatosabban használni.
A képzés alapját az alternatív tudatkutatás olyan eredményei és tanulságai jelentik, amelyek megismertetésével a kurzus speciális jelleggel a gyakorlati életben azonnal beépíthető és alkalmazható ösztönös és intuitív döntéshozatalt is segíti.

10.800Ft