Paulinyi Tamás

Online kurzusai

2021. április 25. / 2021. május 30. / 2021. június 27.

Az előadóról

PAULINYI TAMÁS író, pszi-kutató, több mint harminc éve foglalkozik a telepátia, a megérzések és a megváltozott tudatállapotok tudományos vizsgálatával az általa vezetett Szintézis PSZI-Laborban. A huszonöt éve működő SZINTÉZIS Szabadegyetem alapítójaként és igazgatójaként e képességeknek a fejleszthetőségét és önismereti gyakorlatait is oktatja.

ÉLŐ ONLINE KURZUS

DÖNTS A MOSTBAN! / ÉSSZEL VAGY SZÍVVEL?
Pszi és intuíció – Ösztönös döntéshozatalok a mindennapi életben

egynapos intenzív önismereti és képességfejlesztő
KURZUS közös meditációkkal,
10 vagy 20 napos visszanézhetőséggel

2021. április 25. 10:00-18:00

Életünkben, munkánkban, kapcsolatainkban gyakran fordul elő, hogy a „logikus, racionális” következtetések alapján hozott döntések nem hozzák meg a kívánt eredményeket, a helyes „ráérzések” híján pedig sokszor megyünk el olyan lehetőségek és pozitív választások mellett, amelyek – később nyilvánvalóvá válva – helyénvalóak lettek volna.
Az ilyen helyzetekben éppen azt a képességünket nem vetjük latba, amit intuíciónak vagy ösztönösségnek nevezhetünk, vagyis azt a plusz potenciált, ami mindannyiunkban – jobbára kiaknázatlanul – létezik.
A kurzuson résztvevők nemcsak a parapszichológia és a tudatkutatás idevágó mai tényeit és tanulságait ismerhetik meg, hanem online csoportos és egyéni gyakorlatokkal megtanulhatják rejtett megérzéseiket tudatosabban használni.
A képzés alapját az alternatív tudatkutatás olyan eredményei és tanulságai jelentik, amelyek megismertetésével a kurzus speciális jelleggel a gyakorlati életben azonnal beépíthető és alkalmazható ösztönös és intuitív döntéshozatalt is segíti.

A kurzus zárt Facebook csoportban zajlik.

Részletes program

10.00 / Köszöntés / Megérkezés Önmagunkhoz; ‒ Mandalameditáció
• Vezetett relaxációs utazás imaginációs gyakorlatokkal

10.20 / Ösztönöktől a racionalitásig, logikától az intuitivitásig
• Tudatunk kettős, illetve hármas természete / Az ösztönösség, az intuíció és a logika szerepe
az emberi megismerésben és a mindennapokban

11.00 / Bal és jobb félteke, tudatos és tudattalan pszichés funkciók; ‒ „fecseg a felszín és hallgat a mély”
• Két lélek egy testben / Pszi képességeink és a valóság közvetlen megtapasztalása,
a ráérzések fejleszthetősége

11.40‒12.00 / szünet

12.00 / A pszi képességek jellemzői, a megérzések működése és feltételei
• Túl az érzékszerveken; – telepátia és jövőérzékelés / A pszi működésének pszichés mozgatói
és feltételei
• Utazás a tudat kollektív dimenzióiban; – csoportos online telepátiagyakorlattal

13.00‒14.00 / ebédszünet

14.00 / „Szezám tárulj!” ‒ belépési kódok tudatunk kincsestáraiba
• Pszichés „kapuőreink” megismerése, racionális és emocionális gátlásaink feloldása,
a helyes döntések módszereinek alkalmazása / Belső párbeszédek és a hármas tükörtechnikák

15.00‒15.20 / szünet

15.20 / Hit és bizalom a helyes döntésekben; ‒ lelki tartalmaink és a pszi
• Közös „megérzéses” gyakorlatok, a „pozitív semlegesség” és a „közvetlen, fogalommentes kifejezés”
technikáival
• Online clairvoyance és prekogníciós tréning

16.20‒16.40 / szünet

16.40 / Az intuíció alkalmazása „éles helyzetekben”
• Igazodás a pillanathoz; – a taktikamentesség stratégiája és az asszertív kommunikáció szabadsága
• Az együttérzés és az együttgondolkodás útjai

17.20 / Összegzés, útravalók
• A téma interaktív megvitatása / Válaszadás a kurzus hallgatói kérdéseire

17.40 / Emlékezz és tárold a tudást!
• Lelki mélyutazás és elmélyülés zárómeditációval

18.00 / elköszönés

Nézz bele a videóba, hogy megtudd miről is szól ez a kurzus!

Ismerd meg az előadót!

ÉLŐ ONLINE KURZUS

TUDATOS ÁLOM
Alvás és álomprogramozás

egynapos intenzív önismereti és képességfejlesztő
KURZUS közös meditációkkal,
10 vagy 20 napos visszanézhetőséggel

 

2021. május 30. 10:00-18:00

Tágítsd ki a világod, álmodj tudatosan!
Az álmok élményei pszichés tapasztalásunk szerves részei, sokan azonban nem emlékeznek álmaikra, vagy nem figyelnek azok üzeneteire. Ezen az egynapos kurzuson nemcsak álmaink felidézésének és értelmezésének módszereit ismerhetjük meg, de megtanulhatjuk a tudatos álom megélésének technikáit is.
Ezzel a módszerrel közvetlen kapcsolatba léphetünk tudattalanunkkal, ami izgalmas utazást jelent énünk egy másik valóságába és lehetőséget önmagunk mélyebb megismerésére, intuíciónk és kreativitásunk fejlesztésére.
A kurzus nemcsak elméletben mutatja be az álommal és annak fajtáival kapcsolatos ősi és modern ismereteket, hanem a résztvevők közös meditációs gyakorlatokon keresztül belső utazást tehetnek saját pszichés mélységeikbe is.

A kurzus zárt Facebook csoportban zajlik.

Részletes program

10.00 / Köszöntés / Megérkezés Önmagunkhoz; ‒ Mandalameditáció
• Vezetett relaxációs utazás imaginációs gyakorlatokkal

10.20 / Álomidő; – áloméletünk és pszichénk teljessége
• Miért álmodunk? Válaszok a pszichológia és az alternatív lélektan szemléletében /
Az álom, mint a tudattalan tükre
• Álmok a hagyományokban, jósló álmok, álomlátomások / A tibeti alvás és álomjóga mai üzenetei

11.00 / Álmok és kreativitás; – intuitív üzenetek és paranormális észleletek az álmokban
• Az álmok szerepe a tudományos felfedezésekben és a művészi alkotásokban; – saját kreativitásunk
álomélményeink fényében
• Telepátia és jövőérzékelés az álmokban / Az álomélmény téridőn túli világa, látogatás más dimenziókban

11.40–12.00 / szünet

12.00 / Az álomfelidézés és az álomprogramozás technikái
• Hogyan emlékezzünk az álmainkra? – álomfelidézés „álomhorgonyokkal”, visszafejtéssel és
más technikákkal
• Hogyan kapjunk válaszokat az álmainktól? / Az álomprogramozás alapgyakorlatai; –
hipnagóg és hipnopomp kondicionálások

13.00–14.00 / ebédszünet

14.00 / Mi is a tudatos álom? – jelenlét egy másik valóságban
• A tudatos álom hagyományai / A Szenoik álomélete, gyakorlatai és hatásai az éber élet
emberi viszonyaira
• A tudatos álom kutatási eredményei, önfejlesztő és önismereti jelentősége, valamint
pszichoterápiás alkalmazása

15.00–15.20 / szünet

15.20 / Tágítsd ki a világod, álmodj tudatosan; – az éber álmodás alapgyakorlatai
• Hogyan fejlesszük ki magunkban a tudatos álmodás képességét? – éber kondicionálással,
valóságtesztekkel és hipnagóg technikákkal
• A tudatos álom szintjei, kommunikáció álomalakokkal / Közvetlen jelértelmezés

16.20–16.40 / szünet

16.40 / Áloménünk integrálása személyiségünk teljességébe
• Az álomnapló, mint térkép önmagunkhoz / Az éber és normál álomélmények szimbólumainak
helyes értelmezése és technikái; – célzott önismereti énterápia
• Összefoglalás az álmok világáról és lényegi jelentéséről

17.20 / Összegzés, útravalók
• A téma interaktív megvitatása / Válaszadás a kurzus hallgatói kérdéseire

17.50 / Emlékezz és tárold a tudást!
• Lelki mélyutazás és összegző elmélyülés zárómeditációval

18.00 / elköszönés

ÉLŐ ONLINE KURZUS

PSZICHEDELIKUS ÉS SÁMÁNI UTAK AZ ÖNISMERETBEN

egynapos intenzív önismereti és képességfejlesztő
KURZUS közös meditációkkal,
10 vagy 20 napos visszanézhetőséggel

 

2021. június 27. 10:00-18:00

Meditáció, révület, pszichedelikus- és transzállapotok, – mostanság mind ismerősebb technikáknak számítanak az ezoterikus szubkultúra különféle önismereti módszerei között, mint ahogy egyre több neosamanista körben bukkannak fel az úgynevezett „beavató-, ill. tanítónövények”, vagyis a természetes hallucinogének használata.
A kurzus – a pontos átlátás kedvéért – történeti áttekintést nyújt a tudattágító szerek és módszerek használatáról, hangsúlyozva a „szer-mentes” gyakorlatok spirituális és terápiás hatását, valamint a sámáni szemléletnek a mai ember számára is iránymutató tanulságait.
A közös sámándobos meditációk a pszichedelikus tudatállapotok egzotikus világába vezetnek be, ami misztikus és titokzatos területét jelenti a valóság másféle megtapasztalásának.
Paulinyi Tamás a kurzuson nemcsak a hagyományok és a kutatások tanulságait és gyakorlatait ismerteti meg, hanem saját, idevágó tapasztalataiból is idéz.

A kurzus zárt Facebook csoportban zajlik.

Részletes program

10.00 / Köszöntés / Megérkezés Önmagunkhoz; ‒ Mandalameditáció
• Vezetett relaxációs utazás imaginációs gyakorlatokkal

10.20 / Módosult tudatállapotok – Módosult valóságok
• A pszichedelikumok és a módosult tudatállapotok kulturális hatása a vallásokban és a művészetekben
• Tudattágítás és önismeret / Az újkori pszichedelikus módszerek, a spirituális világszemlélet és
az alternatív lélektan tükrében

11.00 / Ősvilágok üzenete / A pszichedelikumok és transzállapotok, valamint a sámáni tudatállapotok
parapszichológiája
• Tanítónövények az emberré válásban? / Ősi tapasztalások tanításai a kollektív tudattalanban;
‒ az Élő Univerzum üzenetei
• A sámán, mint lélekhajós és a világok utazó nagykövete / A sámáni tevékenység egyszerű alapgyakorlatai

11.40–12.00 / szünet

12.00 / Lélekutazás dobmeditációval és élménymegosztással (I.)
• Látomáskeresés közös mélyutazással, dobrévüléssel és alapszintű holotropikus légzéstechnikákkal
• Hogyan értelmezzük tudattalanunk üzeneteit? ‒ a látomások szimbólumainak kódkönyvei,
interaktív értelmezéssel

13.00–14.00 / ebédszünet

14.00 / A bennünk lakó Isten hangjai; ‒ az elfeledett üzenetek
• Az álmodozástól a beavató álmokig / Enteogén elméletek a pszichológiában és az ezotériában
• Utak a belső középponthoz; ‒ álom, relaxáció, meditáció, holotropikus légzés, pszichedelikus zenék
és más technikák

15. 00–15.20 / szünet

15.20 / „Navigare necesse est!” ‒ Tágítsd ki a világod! Hajózz és fedezd fel mélyebb Önmagad!
• Újabb receptek a lélekhajózáshoz / Kockázatmentes, ám merész ötletek a módosult tudatállapotok
előidézéséhez
• Meredekebb utak a „Himalája csúcsa felé”; ‒ a beavatási módszerek magasiskolája

16.20–16.40 / szünet

16.40 / Lélekutazás dobmeditációval és élménymegosztással (II.)
• Látomáskeresés közös mélyutazással, dobrévüléssel és alapszintű holotropikus légzéstechnikákkal

17.20 / Összegzés, útravalók / Válaszadás a kurzus hallgatói kérdéseire
• Összefoglalás a pszichedelikus és sámáni gyakorlatokról…

17.40 / Emlékezz és tárold a tudást!
• Lelki mélyutazás és összegző elmélyülés zárómeditációval

18.00 / elköszönés

A kurzusok alap és bónusz csomagban is elérhetőek

Dönts a mostban! / Ésszel vagy szívvel

Időpont: 2021. április 25. 10-18h

 

Törlés

Tudatos álom - Alvás és álomprogramozás

Időpont: 2021. május 30. 10-18h

 

Törlés

Pszichedelikus és sámáni utak az önismeretben

Időpont: 2021. június 27. 10-18h

 

Törlés

Hallgass bele az előadó vezetett mandala-meditációjába!

Vegyél részt kedvezményesen az órákon!

Két vagy három kurzus választása esetén az alap és bónusz csomag is kedvezményesebben érhető el

Kedvezményes részvételi lehetőség

Törlés

Dönts a mostban!
+ Tudatos álom kurzus

vagy

Dönts a mostban!
+ Pszichedelikus és sámáni utak

vagy

Tudatos álom
+ Pszichedelikus és sámáni utak kurzus

Kérjük, a számlázási adatok megadásakor a Rendelés jegyzetek rovatban írd meg nekünk, hogy melyik 2 előadást szeretnéd választani.

Törlés

Dönts a mostban!
+ Tudatos álom
+ Pszichedelikus és sámáni utak kurzus

Paulinyi Tamás a FB-on

Telefon

+36 20 / 495 56 66

EMAIL

szintezis@szintezis.info.hu

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üresVisszatérés a shopba