Paulinyi Tamás

kurzusaI

Önismereti és képességfejlesztő kurzusok meditációkkal,
para-gyakorlatokkal és kísérletekkel

Az előadóról

PAULINYI TAMÁS író, pszi-kutató, több mint harminc éve foglalkozik a telepátia, a megérzések és a megváltozott tudatállapotok tudományos vizsgálatával az általa vezetett Szintézis PSZI-Laborban. A huszonöt éve működő SZINTÉZIS Szabadegyetem alapítójaként és igazgatójaként e képességeknek a fejleszthetőségét és önismereti gyakorlatait is oktatja.

20% karácsonyi kedvezmény!

DÖNTS A MOSTBAN! / ÉSSZEL VAGY SZÍVVEL?
Pszi és intuíció – Ösztönös döntéshozatalok a mindennapi életben

intenzív önismereti és képességfejlesztő
KURZUS meditációkkal

TUDATOSSÁG, INTUÍCIÓ

Életünkben, munkánkban, kapcsolatainkban gyakran fordul elő, hogy a „logikus, racionális” következtetések alapján hozott döntések nem hozzák meg a kívánt eredményeket, a helyes „ráérzések” híján pedig sokszor megyünk el olyan lehetőségek és pozitív választások mellett, amelyek – később nyilvánvalóvá válva – helyénvalóak lettek volna.
Az ilyen helyzetekben éppen azt a képességünket nem vetjük latba, amit intuíciónak vagy ösztönösségnek nevezhetünk, vagyis azt a plusz potenciált, ami mindannyiunkban – jobbára kiaknázatlanul – létezik.
A kurzuson résztvevők nemcsak a parapszichológia és a tudatkutatás idevágó mai tényeit és tanulságait ismerhetik meg, hanem online csoportos és egyéni gyakorlatokkal megtanulhatják rejtett megérzéseiket tudatosabban használni.
A képzés alapját az alternatív tudatkutatás olyan eredményei és tanulságai jelentik, amelyek megismertetésével a kurzus speciális jelleggel a gyakorlati életben azonnal beépíthető és alkalmazható ösztönös és intuitív döntéshozatalt is segíti.

A kurzus anyaga zárt Facebook csoportban tekinthető meg.

Részletes program

Köszöntés / Megérkezés Önmagunkhoz; ‒ Mandalameditáció
• Vezetett relaxációs utazás imaginációs gyakorlatokkal

Ösztönöktől a racionalitásig, logikától az intuitivitásig
• Tudatunk kettős, illetve hármas természete / Az ösztönösség, az intuíció és a logika szerepe
az emberi megismerésben és a mindennapokban

Bal és jobb félteke, tudatos és tudattalan pszichés funkciók; ‒ „fecseg a felszín és hallgat a mély”
• Két lélek egy testben / Pszi képességeink és a valóság közvetlen megtapasztalása,
a ráérzések fejleszthetősége

szünet

A pszi képességek jellemzői, a megérzések működése és feltételei
• Túl az érzékszerveken; – telepátia és jövőérzékelés / A pszi működésének pszichés mozgatói
és feltételei
• Utazás a tudat kollektív dimenzióiban; – csoportos online telepátiagyakorlattal

szünet

„Szezám tárulj!” ‒ belépési kódok tudatunk kincsestáraiba
• Pszichés „kapuőreink” megismerése, racionális és emocionális gátlásaink feloldása,
a helyes döntések módszereinek alkalmazása / Belső párbeszédek és a hármas tükörtechnikák

szünet

Hit és bizalom a helyes döntésekben; ‒ lelki tartalmaink és a pszi
• Közös „megérzéses” gyakorlatok, a „pozitív semlegesség” és a „közvetlen, fogalommentes kifejezés”
technikáival
• Online clairvoyance és prekogníciós tréning

szünet

Az intuíció alkalmazása „éles helyzetekben”
• Igazodás a pillanathoz; – a taktikamentesség stratégiája és az asszertív kommunikáció szabadsága
• Az együttérzés és az együttgondolkodás útjai

Összegzés, útravalók
• A téma interaktív megvitatása / Válaszadás a kurzus hallgatói kérdéseire

Emlékezz és tárold a tudást!
• Lelki mélyutazás és elmélyülés zárómeditációval

Nézz bele a videóba, hogy megtudd miről is szól ez a kurzus!

Ismerd meg az előadót!

TUDATOS ÁLOM
Alvás és álomprogramozás

intenzív önismereti és képességfejlesztő
KURZUS meditációkkal

 

TÁGÍTSD KI A VILÁGOD, ÁLMODJ TUDATOSAN!

Az álmok élményei pszichés tapasztalásunk szerves részei, sokan azonban nem emlékeznek álmaikra, vagy nem figyelnek azok üzeneteire. Ezen az egynapos kurzuson nemcsak álmaink felidézésének és értelmezésének módszereit ismerhetjük meg, de megtanulhatjuk a tudatos álom megélésének technikáit is.
Ezzel a módszerrel közvetlen kapcsolatba léphetünk tudattalanunkkal, ami izgalmas utazást jelent énünk egy másik valóságába és lehetőséget önmagunk mélyebb megismerésére, intuíciónk és kreativitásunk fejlesztésére.
A kurzus nemcsak elméletben mutatja be az álommal és annak fajtáival kapcsolatos ősi és modern ismereteket, hanem a résztvevők közös meditációs gyakorlatokon keresztül belső utazást tehetnek saját pszichés mélységeikbe is.

A kurzus zárt Facebook csoportban tekinthető meg.

Részletes program

10.00 / Köszöntés / Megérkezés Önmagunkhoz; ‒ Mandalameditáció
• Vezetett relaxációs utazás imaginációs gyakorlatokkal

10.20 / Álomidő; – áloméletünk és pszichénk teljessége
• Miért álmodunk? Válaszok a pszichológia és az alternatív lélektan szemléletében /
Az álom, mint a tudattalan tükre
• Álmok a hagyományokban, jósló álmok, álomlátomások / A tibeti alvás és álomjóga mai üzenetei

11.00 / Álmok és kreativitás; – intuitív üzenetek és paranormális észleletek az álmokban
• Az álmok szerepe a tudományos felfedezésekben és a művészi alkotásokban; – saját kreativitásunk
álomélményeink fényében
• Telepátia és jövőérzékelés az álmokban / Az álomélmény téridőn túli világa, látogatás más dimenziókban

11.40–12.00 / szünet

12.00 / Az álomfelidézés és az álomprogramozás technikái
• Hogyan emlékezzünk az álmainkra? – álomfelidézés „álomhorgonyokkal”, visszafejtéssel és
más technikákkal
• Hogyan kapjunk válaszokat az álmainktól? / Az álomprogramozás alapgyakorlatai; –
hipnagóg és hipnopomp kondicionálások

13.00–14.00 / ebédszünet

14.00 / Mi is a tudatos álom? – jelenlét egy másik valóságban
• A tudatos álom hagyományai / A Szenoik álomélete, gyakorlatai és hatásai az éber élet
emberi viszonyaira
• A tudatos álom kutatási eredményei, önfejlesztő és önismereti jelentősége, valamint
pszichoterápiás alkalmazása

15.00–15.20 / szünet

15.20 / Tágítsd ki a világod, álmodj tudatosan; – az éber álmodás alapgyakorlatai
• Hogyan fejlesszük ki magunkban a tudatos álmodás képességét? – éber kondicionálással,
valóságtesztekkel és hipnagóg technikákkal
• A tudatos álom szintjei, kommunikáció álomalakokkal / Közvetlen jelértelmezés

16.20–16.40 / szünet

16.40 / Áloménünk integrálása személyiségünk teljességébe
• Az álomnapló, mint térkép önmagunkhoz / Az éber és normál álomélmények szimbólumainak
helyes értelmezése és technikái; – célzott önismereti énterápia
• Összefoglalás az álmok világáról és lényegi jelentéséről

17.20 / Összegzés, útravalók
• A téma interaktív megvitatása / Válaszadás a kurzus hallgatói kérdéseire

17.50 / Emlékezz és tárold a tudást!
• Lelki mélyutazás és összegző elmélyülés zárómeditációval

18.00 / elköszönés

Hallgass bele az előadó vezetett mandala-meditációjába!

20% karácsonyi kedvezmény!

PSZICHEDELIKUS ÉS SÁMÁNI UTAK AZ ÖNISMERETBEN

egynapos intenzív önismereti és képességfejlesztő
KURZUS meditációkkal

 

Meditáció, révület, pszichedelikus- és transzállapotok

Mostanság mind ismerősebb technikáknak számítanak az ezoterikus szubkultúra különféle önismereti módszerei között, mint ahogy egyre több neosamanista körben bukkannak fel az úgynevezett „beavató-, ill. tanítónövények”, vagyis a természetes hallucinogének használata.
A kurzus – a pontos átlátás kedvéért – történeti áttekintést nyújt a tudattágító szerek és módszerek használatáról, hangsúlyozva a „szer-mentes” gyakorlatok spirituális és terápiás hatását, valamint a sámáni szemléletnek a mai ember számára is iránymutató tanulságait.
A közös sámándobos meditációk a pszichedelikus tudatállapotok egzotikus világába vezetnek be, ami misztikus és titokzatos területét jelenti a valóság másféle megtapasztalásának.
Paulinyi Tamás a kurzuson nemcsak a hagyományok és a kutatások tanulságait és gyakorlatait ismerteti meg, hanem saját, idevágó tapasztalataiból is idéz.

A kurzus zárt Facebook csoportban tekinthető meg.

Részletes program

Köszöntés / Megérkezés Önmagunkhoz; ‒ Mandalameditáció
• Vezetett relaxációs utazás imaginációs gyakorlatokkal
Módosult tudatállapotok – Módosult valóságok
• A pszichedelikumok és a módosult tudatállapotok kulturális hatása a vallásokban és a művészetekben
• Tudattágítás és önismeret / Az újkori pszichedelikus módszerek, a spirituális világszemlélet és
az alternatív lélektan tükrében
Ősvilágok üzenete / A pszichedelikumok és transzállapotok, valamint a sámáni tudatállapotok
parapszichológiája
• Tanítónövények az emberré válásban? / Ősi tapasztalások tanításai a kollektív tudattalanban;
‒ az Élő Univerzum üzenetei
• A sámán, mint lélekhajós és a világok utazó nagykövete / A sámáni tevékenység egyszerű alapgyakorlatai
szünet
Lélekutazás dobmeditációval és élménymegosztással (I.)
• Látomáskeresés közös mélyutazással, dobrévüléssel és alapszintű holotropikus légzéstechnikákkal
• Hogyan értelmezzük tudattalanunk üzeneteit? ‒ a látomások szimbólumainak kódkönyvei,
interaktív értelmezéssel
szünet
A bennünk lakó Isten hangjai; ‒ az elfeledett üzenetek
• Az álmodozástól a beavató álmokig / Enteogén elméletek a pszichológiában és az ezotériában
• Utak a belső középponthoz; ‒ álom, relaxáció, meditáció, holotropikus légzés, pszichedelikus zenék
és más technikák
szünet
„Navigare necesse est!” ‒ Tágítsd ki a világod! Hajózz és fedezd fel mélyebb Önmagad!
• Újabb receptek a lélekhajózáshoz / Kockázatmentes, ám merész ötletek a módosult tudatállapotok
előidézéséhez
• Meredekebb utak a „Himalája csúcsa felé”; ‒ a beavatási módszerek magasiskolája
szünet
Lélekutazás dobmeditációval és élménymegosztással (II.)
• Látomáskeresés közös mélyutazással, dobrévüléssel és alapszintű holotropikus légzéstechnikákkal
Összegzés, útravalók / Válaszadás a kurzus hallgatói kérdéseire
• Összefoglalás a pszichedelikus és sámáni gyakorlatokról…
Emlékezz és tárold a tudást!
• Lelki mélyutazás és összegző elmélyülés zárómeditációval
elköszönés

Válassz több kurzust
karácsonyi kedvezménnyel!

1 kurzus

10.800 Ft helyett

8.600 Ft

20 napos visszanézhetőség
szakjegyzetek és gyakorló feladatokkal

az előadóval külön időpontban egy 60 online perces csoportos konzultációs lehetőség

2 kurzus

19.600 Ft helyett

15.700 Ft

20 napos visszanézhetőség
szakjegyzetek és gyakorló feladatokkal

az előadóval külön időpontban egy 60 online perces csoportos konzultációs lehetőség

3 kurzus

29.400 Ft helyett

23.500 Ft

20 napos visszanézhetőség
szakjegyzetek és gyakorló feladatokkal

az előadóval külön időpontban egy 60 online perces csoportos konzultációs lehetőség

Paulinyi Tamás a FB-on

Telefon

+36 20 / 495 56 66

EMAIL

szintezis@szintezis.info.hu