Paulinyi Tamás

Bemutatkozás

Paulinyi Tamás előadói és kutatói tevékenysége

Író, költő, pszi-kutató és önismereti tudat-tréner vagyok. 1962-ben születtem Budapesten. Iparművészeti végzettségem alapján 1990-ig elsősorban keramikus művészként dolgoztam, ezt követően, vagyis több mint húsz éve foglalkozok a parajelenségek és a pszi-képességek tudományos vizsgálatával, illetve az azokból leszűrt tanulságok önismereti célú oktatásával.

Az általam vezetett SZINTÉZIS PSZI-Labor nemzetközi szinten kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, egyedi módszereket dolgoztam ki a telepátiakutatás és az intuíció eredményesebb használatának területén.

A húsz éve működő SZINTÉZIS Szabadegyetem alapítójaként és igazgatójaként, ezeknek a képességeknek a fejleszthetőségét és önismereti célú használatát is oktatom. Közel ennyi ideje kutatom és népszerűsítem a módosult tudatállapotok szerepét a hétköznapokban és a pszi hatásokban.

Előadásaimról és kurzusaimról honlapunk ugyanezen oldalfül alatt található „Spirituális előadások” linkjén és a részletes kurzusbemutatókban olvashatnak.

Szakmai állomások

1989-ben régről erősödő érdeklődésem és az akkor hozzáférhetővé vált pszi-kutatási szakirodalom hatására, képzett szakemberek közreműködésével egy kísérleti laboratóriumot hoztam létre, ahol a telepátia és rokonjelenségei témakörben indítottam vizsgálatokat.

1990-ben egyik alapító tagja lettem a Dr. Gerevich József által elnökölt Magyar Narkológiai Társaságnak. Ugyancsak 1990-ben csatlakoztam a Dr. Egely György vezette Magyar Para-kutatási Tudományos Társasághoz, aminek később másfél éven át főtitkára voltam. Itt elsősorban előadások szervezésével, illetve kutatócsoportok felállításával foglalkoztam. Ekkortájt végeztem el Dr. Domján László vezetésével a Silva féle agykontroll tanfolyamot, amelynek módszereivel kapcsolatosan később sikeres kísérleteket végeztem, az Agykontroll Alapítvánnyal máig interaktív kapcsolatban állok.

 

1992-ben alapítói és szervezői szerepet vállaltam az emberi pszichikum különleges képességeinek kutatásáért alakult AION Alapítvány létrehozásában (kurátorok: Prof. Bányai Éva, Dr. Gelléri Péter, Dr. Király József, Dr. Mérő László), amelynek kuratóriumi titkára és kutatási koordinátora voltam. Az Alapítvány laboratóriumában a megalakulás után rendszeres kísérleteket folytattunk az anomáliás tudatjelenségek és a természetgyógyászati módszerek verifikálhatóságának körében.

1995-ben kutatói és publicista munkáim mellett a TV’47-es csatornán, nyolc hónapon keresztül szerkesztő-műsorvezetőként dolgoztam, a pszi-jelenségeket és a természetgyógyászatot bemutató heti rendszerességű műsoromban. Ugyanezen a csatornán a Népjóléti Minisztérium támogatásával egy tízrészes drogfelvilágosító műsort szerkesztettem és vezettem. Ezt követően 1996-tól három éven át a budapesti Civil Rádió Baraka Magazinjának egyik szerkesztő-műsorvezetője voltam.

Publicistaként 1994 óta a testi-lelki egészség útjait hirdető magazinok állandó szerzőjeként, illetve más lapok időszakos szerzőjeként dolgozom. 2000-től 2007-ig a SZINTÉZIS irodalmi, filozófiai folyóirat főszerkesztői munkáját végeztem. 2006-ban felvételt nyertem a Magyar Újságírók Országos Szövetségébe, 2009-ben pedig a Magyar Írószövetségnek is tagja lettem.

1997 őszétől az integrált emberi megismerés oktatására létrehozott, Szepes Mária és Prof. László Ervin fővédnöksége alatt működő SZINTÉZIS Szabadegyetem igazgatójaként és előadójaként is dolgozom. Az 1999-ben alakult SZINTÉZIS Egyesület elnöke, illetve a nemzetközileg elismert SZINTÉZIS Pszi-Labor kutatási koordinátora és kísérletvezetője vagyok.

1999 márciusától a Magyar Televízió integratív emberi megismerést célzó, Lőrincz Gabriella által szerkesztett és vezetett „VILÁGOKON ÁT” című TV sorozatban, mint szakértő-szerkesztő-megszólaló vettem részt, ill. szerkesztőként és szerzőként közreműködtem az azonos című könyv kiadásában. 2007 tavaszán megjelent az „Utak az ismeretlenhez” című – a pszi kutatások hétköznapi tanulságait népszerűsítő – szakmai jellegű könyvem. 2016 júniusától szakértő műsorvezetőként a Hatoscsatornán, az „Élet az élet után”, illetve a „Másik Világ” című, kéthetente jelentkező műsorát szerkesztem és vezetem R. Kárpáti Péterrel.

Legfőbb munkáimat – 2017-ben – a SZINTÉZIS Szabadegyetem vezetési, illetve a SZINTÉZIS Labor szervezési és kutatási feladatai jelentik. Bővülő ismeretterjesztői tevékenységeim mellett, a közeljövőben megjelenő szakmai és szépirodalmi munkáin dolgozom. 2007 decemberében megjelent „Titkos Arany” című új verseskötetem, illetve az Athenaeum kiadónál 2008 júniusában megjelent „Bólébál” című kisregényem. (Az irodalmi díjas műből készült színdarabot a Thália színházban 2011-ben mutatták be.)

2009-ben Kövi Szabolcs zeneszerző és fuvolaművész közreműködésével kiadtam a „Fény Hangjai” című zenés-verses CD-met, jelenleg „Az ördögbiciklista” és a „Szindbád halála” című szépprózai könyveimet készítem elő.

Újabb parapszichológiai témájú tanulmánykötetem, és ismeretterjesztő könyvem „Az igazság odaát van” címmel a 2012-es könyvhéten jelent meg a TARANDUS Kiadó gondozásában. 2015-ben verseimből „Boldogság” címmel a zalaegerszegi Énekmondó Együttes készített zenés CD-t. 2016-ban a Kossuth kiadó gondozásában látott napvilágot az  „Utak Mesterek” című interjúkötetem, valamint a „Bólébál” című regényének második kiadása, új, átfogó igényű lélektani-népszerűsítő könyvem pedig szintén a Kossuth kiadónál 2017-ben jelenik meg. Eddigi munkásságomért 2015-ben Szepes Mária díjjal tüntettek ki.

1996 és 2016 között több száz írásom és hat könyvem jelent meg. Fő célként a racionális és a spirituális világlátás közötti harmonikus lét önismereti egységének oktatásán és ismeretterjesztésén dolgozom.

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üresVisszatérés a Shopba