Inkább

Költő lennék inkábbha bármihez ishűtlen kell legyekVan egy másikverses gyűjteményemamit nem szoktam leírniEzekről a versekről szólnaka leírtakés az álmokrólamikre nem emlékezek– Róladaki meztelen kézzeláttöri értemüvegketrecünk– a kimondhatatlanrólami a torkunkat...

Mondd el

Mondd el, hogy ami eddig történt, nem bűn, mondd el, hogy minden látomás csak a kegyelem játéka volt, hogy ami történt megbocsáthatóés szeretnivaló, hogy ami megtörtént, az megtörtént és hogy Isten így szeretés nem másképp és hogy gyémántszobor minden ember tényleg,...

Hegedűsök játszanak

Versek jőnek számolatlanS magam, mint a süllyedő hajókSzorgalmas távírásza,Mint akinek nincs vesztenivalója,Állok elébük Néha némán vagy álmodónMáskor mint a szófukarBoldogtalanok,Kiknek csak a foga csikar a csendben S megint más pillanataimbanGyémánt hóhullás...

Azért vagyok

Azért vagyok, hogy lássakés azért, hogy lássanakAzért vagyok, hogy érinthessekés azért, hogy érinthessenekAzért vagyunk, hogy találkozhassunkmi, emberek

Minden papír

Megríkat a szépségRázza és rázza a lelkemNem suttog, harsogvaKiáltja füleimbeSaját kegyelmem Nem a halhatatlanságrólA halandóságról vésiDallamos sorait szívembeHogy minden dolog mégis papírCsak ezt véssem eszembe A lelkemet akarjaA halandóétÍgy; – szomorú...