ULTRA PSZI – TUDATUNK MAGASABB DIMENZIÓI

Rejtett képességeink felfedezése és aktivizálása életünk tudatos irányításához és kiteljesítéséhez

Bár a parapszichológiai jelenségek létét sokan máig vitatják, a pszi kutatás százötven éves vizsgálatai a telepátiát, az előérzeteket és a tárgyi környezetre gyakorolt tudati hatásokat nemcsak bebizonyították, de a pszichés feltételeit is feltérképezték azok tudatos használatának. Az egynapos tanfolyam résztvevői a parapszichológia igazi tudományát és annak szemléleti jelentőségét ismerhetik meg, továbbá megtanulhatják a pszi-képességek intenzívebb alkalmazásának módszereit.

Ide tartoznak a racionalizációs gátlásokat feloldó „belső párbeszéd” technikák, az olyan speciális energetizáló, relaxációs és meditatív módszerek, amelyek a pszi észlelések fokozására lettek kidolgozva, illetve az intuitív működésekhez szükséges új, „mély-önismereti” gyakorlatok is.

A tanfolyam – a legmodernebb pszi-kutatások eredményeit és az önismeret hagyományait ötvözve – rejtett képességeink mindennapos kibontakoztatását, életesemény- és sorsprogramozásunk helyes irányba állítását szolgálja.

Témakörök, foglalkozások:

A pszi képességek és a pszi kutatás története

Az ember és a pszi; – csodák és mágiák az ősi kultúrákban

A parapszichológia százötven évének tudása és gyakorlati tanulságai

A pszi képességek fajtái és jellemzői

ESP, PK, pozitív és negatív pszi; – a pszi működésének pszichés mozgatói és feltételei, a gyakorlatok felvezetése

Az ESP működése és feltételei

Utazás a tudat kollektív dimenzióiban; – egyéni, páros és csoportos telepátiagyakorlatok

Programozottság vagy programozás

Életesemény- és sorsprogramozások helyes iránya és azok gyakorlati technikái

Valódi célok és pótcselekvések a sorsban

Módosult tudatállapotok és a pszi

Relaxáció, meditáció, álomprogramozás, transztechnikák Közös vezetett relaxáció és meditáció ESP gyakorlatokkal

Útravaló a Pszi használatához

Pszi a mindennapokban, a varázspálca a kezünkben van!

A kurzus fő témáinak összefoglalása a témák megvitatása