ÉBER TUDAT – ÁLOM TUDAT

Utazás az álmok világában – Álomprogramozás és a tudatos álom technikái (elmélet és gyakorlat)

Az álom misztikus élménye kultúránk kezdete óta foglalkoztatta az embereket, amelyben egy másfajta valóság megnyilvánulásaként próbálták megfejteni különös szimbólumait, gyakran támaszkodva az álmok jövőre vonatkozó jóslataira is. A modern pszichológia szintén nyitott az álomtartalmak terápiás célú alkalmazásai felé – gondoljunk itt akár Freud vagy Jung álomanalízisére –, ám a mai pszichológiai modellek jobbára nélkülözik azt az ismeretanyagot, ami az álmok magasabb dimenziójú tudattevékenységeire vonatkozik.

Ezen az egynapos kurzuson nemcsak új megközelítésben hallhatunk az álmok valóságáról, hanem a bennük rejlő telepatikus és jövőérzékelési lehetőségeket is megismerjük, beleértve az ezt fejlesztő módszerek gyakorlati bemutatását is. Ugyanígy gyakorlatokon keresztül ismerhetjük meg az álomprogramozás és a tudatos álom technikáit, amelyek önismereti és önfejlesztő célokra is használhatók. Az átfogó elméleti ismertetést közös relaxációs, meditatív és más csoportos gyakorlatok egészítik ki, amelyeknek élményeit önismereti feltáró célzattal közösen értékeljük ki.

A kurzus szüneteiben a hallgatóknak számítógépes intuíció tesztekre, műszeres bioenergia-mérésre, és relaxációs agytréner-gyakorlatokra biztosítunk lehetőséget.

 

Témakörök, foglalkozások:

Álomidő; – áloméletünk és pszichénk teljessége

Az álmok a hagyományok, a pszichológia, az alternatív lélektan és a pszi-kutatás tükrében
Pszi észleletek és testen kívüli élmények az álom téridőn túli dimenzióiban

Az álmok kútja; – mandalameditáció

Vezetett relaxációs utazás az álmok világába imaginációs gyakorlatokkal;
– spirituális elmélyülés mandala- és mantrameditációval

Álmodj tudatosan!; – álomkontroll és álomprogramozás

A tudatos álom jelentősége és technikái, a tudatos álom, mint önismereti módszer

Álomprogramozás és álomértelmezés

A tudatos álom útikalauza

„Erősátor” építés, erőtánc tűzlégzéssel”; – aktív-éber és révüléses technikájú energetikai gyakorlatok

Belső utazás a lélek „álomfogóihoz”

Álomemlékek keresése és újraélése belső feldolgozással

Álomprogramozás közös mélyutazással (dob-relaxációs gyakorlat transzlégzéssel)

A kurzus összefoglalója, elmélyítés, a gyakorlatok élménymegosztásával és a tanultak rögzítésével

(válaszadással és hallgatói kérdések közös megvitatásával)