DÖNTS A MOSTBAN – A RÁÉRZÉSEK TEREMTŐ EREJE

Ösztönös döntéshozatal, intuitív helyzetértékelés a gyakorlati életben

Életünkben, munkánkban gyakran fordul elő, hogy a logikus, racionális átlátás alapján hozott döntések nem hozzák meg a kívánt eredményeket, a helyes „ráérzések” híján pedig sokszor megyünk el olyan lehetőségek és pozitív választások mellett, amelyek – később nyilvánvalóvá válva – helyénvalóak lettek volna. Az ilyen helyzetekben éppen azt a képességünket nem vetjük latba, amit intuíciónak vagy ösztönösségnek nevezhetünk, vagyis azt a plusz potenciált, ami mindnyájunkban – jobbára kiaknázatlanul – létezik.

Ezeket a képességeket nem megszerezni, megtanulni vagy elsajátítani kell, hanem a természetes működésüket gátló tényezőket kell felszámolni azok megismerésével és megszüntetésével. Az intuíció helyes használatát ugyanis leginkább megmerevedett szokásaink, szemléleti előítéleteink és emocionális-pszichés elakadásaink lehetetlenítik el, így elsődleges feladat a korrekt önismeret feltáró munkája és a tanulságokból leszűrt feladatok szokássá váltása.

A képzés alapját az alternatív tudatkutatás és az anomáliás tudatjelenségek vizsgálatának naprakész eredményei jelentik, amelyek megismertetésével a kurzus speciális jelleggel, a gyakorlati életben alkalmazható ösztönös és intuitív döntéshozatalt is segíti.

Témakörök, foglalkozások:

Ösztönöktől a racionalitásig, logikától az intuitivitásig

Tudatunk kettős természete, az intuíció és a logika szerepe az emberi megismerésben, az emberi kultúra különböző korszakaiban

Jobb félteke, bal félteke, tudatos és tudattalan funkciók a pszichében

Pszi képességeink és a valóság közvetlen megtapasztalása, a ráérzések parapszichológiai háttere és fejleszthetősége

Hit és bizalom a helyes döntésekben, lelki tartalmaink és a pszi

Közös „megérzéses” gyakorlatok, a „pozitív semlegesség” a „közvetlen kifejezés”, és az „azonnali döntés” technikáival

„Szezám tárulj!” –belépési kódok tudatunk kincsestáraiba

Pszichés „kapuőreink” megismerése, racionális és emocionális gátlásaink feloldása, a helyes döntések módszereinek kondicionálása és alkalmazása

Gyakorlatok a mindennapokban, az intuíció aktivizálása „éles” helyzetekben

Az ösztönös döntéshozatal és az intuitív helyzetértékelés alkalmazása bármely élethelyzetben, – a stratégiamentesség termékeny taktikái

Összefoglaló és elmélyítés, a tanultak rögzítése relaxációs gyakorlatokkal

(válaszadással és a hallgatói kérdések közös megvitatásával)