Előadástémák

Előadásokat kutatásaim kezdetei óta tartok a spiritualitás, a tudományos parapszichológia és az alternatív lélektan témaköreiben. Az alábbi –populáris értésre, szórakoztató ismeretterjesztésre szánt – jó tucatnyi téma az ezotéria színes témaköréből merít:

SORSPROGRAMOK ÉS PROGRAMOZÁSOK
Válaszutak és döntések az emberi létben

sors

Milyen változásokat hozhat a jövőnk? Programozott a sorsunk, vagy mi magunk programozhatjuk? Ezoterikus és spirituális körökben általános nézet, hogy életünk eseményeinek alakulásáért mi magunk vagyunk felelősek. A „Titok”, vagy a „Mi a csudát tudunk a világról” című népszerű filmek csakúgy, mint számtalan önfejlesztő iskola vagy módszer azt tanítják, hogy gondolataink jelentik sorsunk valódi mozgatórugóit. De valóban a gondolatok létünk igazi varázslói, vagy mélyebben rejlenek az életünket irányító lelki tartalmaink?
A parakutatás legmodernebb, és az önismeret legősibb tanulságai az utóbbit sejtetik. A jobbára magunk számára is titkos, valódi szándékok megismerésének, és felnőtt alkalmazásának lehetőségeiről szól a közérthető és színes, beszélgetéssel egybekötött előadás.BEAVATÓNÖVÉNYEK A SPIRITUALITÁSBAN
A drogfogyasztás szerepe a spirituális hagyományokban és a pszi képességekben

beavato

A drognövények, vagyis a pszichoaktív szerek fogyasztása az emberiséggel egyidős, már az őskori sámánok is használtak hallucinogéneket a szellemvilágba való utazásaikhoz, csakúgy, mint ahogy a delphoi jósda jövendőmondói is segítségül hívták a misztikus gőzöket. Az újkori spiritualitás módszerei között újra felbukkannak a tudattágító szerek, amelyek a valóság új horizontjainak megélésével kecsegtetik a fogyasztót, elég, ha itt Carlos Castaneda könyveire gondolunk. De vajon tényleg magasabb dimenziókat nyithatnak a drogok, esetleg fokozzák a parapszichológiai képességeket? Ezeknek a megfigyeléseknek és kísérleteknek az eredményeiről szól Paulinyi Tamás író, pszi-kutató szakszerű és szórakoztató, beszélgetéssel egybekötött előadása, aki saját, idevágó tapasztalataiból is idéz.MÉDIUMITÁS ÉS SZELLEMVILÁGOK

mediumitas

Vannak-e valódi médiumok, létezik-e szellemvilág? Ezekre a kérdésekre nehéz egyértelmű választ adni, noha a parapszichológia az ezernyolcszázas években éppen a médiumitás vizsgálatával kezdte meg működését. Hogy valójában kik is nevezhetők médiumnak, milyen kutatásokat végeztek ezen a területen, és mit gondolhatunk a holtak misztikus világáról, ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás, ami a témát a történeti és a mai vonatkozásaiban is körbejárja.UTAZÁS A SÁMÁNOK LOVÁN
– a samanizmus múltjáról és jelenéről, révüléses sámándobolással

utazas

Minden vallás és metafizikai filozófia hitt, és hisz egy olyan, a látható világon túli láthatatlan valóság létezésében, ahol a dolgok, a sorsok és az evilági események valódi okai rejlenek. A mindenkori – és eredeti formáiban mindmáig fellelhető – samanizmus hitrendszerében ezeket a dimenziókat szellemvilágoknak nevezik.

E titkos régiókba hivatott átkelni a sámán, eszközül használva ehhez a módosult tudatállapotok elérésének legkülönfélébb módszereit. A sámáni utazás mindig is a közösség érdekében történik, legyen cél a gyógyítás, jóslás, lélekvezetés, vagy akár a természeti erők pozitív befolyásolása. A sámánok ősi praxisa a mai ezoterikus körökben különös reneszánszát éli, a XXI. századi ember számára is felhasználhatóan ötvözve különböző hagyományokat és gyakorlatokat.A TUDAT DIMENZIÓI
– pszi-jelenségek és pszi-mező-elméletek,

tudat

A tudat természetéről az emberiség kezdeteitől a legkülönfélébb hipotézisek születtek, a vallásos és más idealista filozófiák például evidensen a testtől elválasztható, nem materiális természetű létezőnek tekintették. A modernkori materialista pszichológia a tudatot ugyanakkor egyértelműen az élő agy „termékeként” látja, ami a környezettel való kapcsolatát az érzékszerveken keresztül, illetve fizikai a test fizikai ráhatásaival tartja fent, és a testi halállal végleg megszűnik.

A parapszichológia tényei ennél mégis többet sejtetnek, az érzékszerveken túli észlelések és az ismeretlen fizikájú tudati hatások ugyanis azt bizonyítják, hogy tudatunk nemcsak az ismert tér időben működik. A népszerű hazai pszi-kutató beszélgetéssel egybekötött, közérthető előadásában azokról az új felfedezésekről hallhatunk, amelyek a régmúlt idők hitbéli meggyőződéseit és a tudatkutatás modern eredményeit egy új paradigma szintézisében mutatják be.ÜZEN A JÖVŐ?
-Jósok a múltban, látók a mában, a jövőérzékelés a parapszichológia tükrében

uzen

Az ember, a történelem kezdeteitől hisz a jövő kifürkészhetőségében, mítoszainkban és legendáinkban jósok és bevált jóslatok tucatjaival találkozhatunk. A mai ezotéria korszakában szintén jósok és látók hirdetik magukat, akik saját jövőnkbe ígérnek bepillantást. De vajon a sors valóban előre meg van írva és tényleg felfedhető? Mit szól ehhez a mai tudomány, és mit tart erről a parapszichológia?

A Delphoi jósdától, Nostradamus-on át a mai prekogníció kutatásig körbejárva a témát, a beszélgetéssel egybekötött előadás a jövőérzékelés paradoxonait csakúgy górcső alá veszi, mint a mindannyiunkban működő előérzetek mindennapos természetét és használható lehetőségeit is.KARMA ÉS SZABADSÁG
-Megpróbáltatások és újjászületések az emberi sorsokban

karma

A népszerű spirituális előadó életek és sorsok karmikus ívét követve, az ébredő emberi lelkek útjait mutatja be. A szerző „BÓLÉBÁL” című önéletrajzi kisregényét is bemutató előadás a Karma jelentését új, felszabadító fénnyel világítja át, amelyből létünk végtelen szabadsága rajzolódik ki. Az üzenet a változás és újjászületés lehetőségére és felelősségére helyezi a hangsúlyt, amihez a megértés, az elfogadás és a szeretet adhatja a legnagyobb erőt.

A beszélgetéssel egybekötött előadás a Karma értelmezésében természetesen Paulinyi szűkebb szakterületének, a tudományos parapszichológiának a tanulságait is figyelembe veszi, ugyanúgy, ahogy költői munkásságából is idéz mindehhez…ÜZENETEK ODAÁTRÓL?
-médiumitás és spiritualitás a művészetekben

uzenetek

A művészi ihlet és alkotóerő forrása a régi kultúrák egyik misztikus rejtélye volt, a múzsák csókját és az istenadta tálentumot ugyanis a legtöbb korban egyaránt égi adománynak tekintették. A spiritizmus és a parapszichológia másfél évszázados múltja újabb talányokat vetett fel a kreatív médiumok megfigyelése kapcsán. Lehet, hogy a tehetségek üzenetei a másvilágról szólnak hozzánk, vagy a kollektív tudattalan vezeti az alkotók kezét?

Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat előadásában a népszerű parapszichológus, aki – az ihletettség eredőjét keresve – saját verseiből is felolvas.

(a szerző  a “Titkos arany” című verseskötetét a helyszínen dedikálja)


GYÓGYÍTÓ PSZI ERŐK
– A sámánoktól az alternatív medicináig, parapszichológiai hatások a gyógyulásban

gyogyito

Csodálatos gyógyulásokról gyakran halhatunk, elsősorban a természetgyógyászat területén. Rákos és más gyógyíthatatlan betegségben szenvedők válnak tünetmentessé, olyan betegek állapota fordul jobbra, akikről a klasszikus orvoslás lemondott. De mi áll vajon ezeknek a csodás eseteknek a hátterében? Isteni kegyelem, varázslás, vagy valami egészen más? Paulinyi Tamás író pszi-kutató a kérdést a parakutatás ismeretei alapján válaszolja meg, így szó esik a placebók és a hipnózis hatásáról, illetve arról, hogy hogyan is működik a távdiagnózis, a távgyógyítás és a bio-pszichokinézis. A beszélgetéssel egybekötött, szórakoztatóan közérthető előadásban az öngyógyításhoz is tippeket kaphatunk.


MAGYAR X-AKTÁK, PARANORMÁLIS KÉRDEZZ-FELELEK
– a hétköznapi pszi jelenségek magyarázatai

xaktak

A pszi-jelenségek és paraképességek – ha tudjuk, ha nem – mindnyájunk életében folyamatosan jelen vannak és megnyilvánulnak, igaz, ritkán válnak látványossá és egyértelművé. Paulinyi Tamás író, pszi-kutató több mint húsz éve foglalkozik a parajelenségek tudományos kutatásával, és majd ennyi ideje az Elixír Magazin szerzője is, ahol cikkei mellett, parapszichológiai válaszrovatot is vezet, az olvasók élményeire keresve a magyarázatot. Ez idő alatt több száz olyan esettel találkozott, amelyekben a pszi működése tetten érthető, a klubesten ezekből válogat, illetve hasonló szellemben igyekszik válaszokat adni a jelenlévők ilyen jellegű tapasztalataira is. Az interaktív előadást, a hallgatók közötti moderált élménymegosztás és közös megvitatás követi.


MÉDIUMOK LÁTNOKOK? PSZI DETEKTÍVEK
– parafenomének a nyomozás szolgálatában

mediumok

A látnoki képességek mindig is kínálták magukat bűntények, gyilkosságok és eltűnt személyek felderítéséhez, ahogy maguk a látnokok is gyakran ajánlják fel segítségüket a nyomozó szerveknek, akik ezzel, ha nem is hivatalos módon, de olykor élnek is. Ugyanígy a hidegháború idején is folytak olyan kísérletek, ahol a cél az ellenség pszi útján való kifürkészése volt, ebben az alanyok esetenként megdöbbentő eredményeket értek el. Túl a televíziós sorozatok időnkénti túlzásain, az ilyen adottságok tehát valóban létezők. De vajon mennyire megbízhatóak a látnokok információi, és ezek a képességek mennyire fejleszthetők? Ezekre a kérdésekre ad választ Paulinyi Tamás író, pszi-kutató beszélgetéssel egybekötött előadása, ami közérthető és szórakoztató módon mutatja be a szakma idevágó tapasztalatait.


21 GRAMM, A LÉLEK SÚLYA?
– Az emberek állítólag 21g súlyt vesztenek a halál beálltakor. Ez a “lélek” súlya lehet?

21gramm

1907-ben MacDougall kísérletekbe fogott. Egy kórházi ágyat mérlegként használva, halálos betegeket figyelt meg, amint elhunytak. Hat ember vizsgálata után MacDougall 15 kutyával is megismételte a kísérletet, ugyanis meggyőződése szerint az ebek nem rendelkeztek lélekkel. A vizsgálatok elvégzése után kijelentette, hogy az emberek 21 grammot veszítettek súlyukból haláluk pillanatában, míg a kutyák semennyit, s ezért szerinte ez bizonyosan a lélek súlya lehet.

Mit szól mindehhez a mai paratudomány? Lehet-e a léleknek súlya és az állatoknak lelke? Mérhető-e a lélek létezése bármilyen módon? Egyáltalán mi a lélek? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az ismert író, pszi-kutató beszélgetéssel egybekötött előadása, a legkülönfélébb megközelítések magyarázatait is megismertetve.


AURA, CSAKRÁK, BIOENERGIA
– a hagyományokban és a parapszichológiában;

aura

Hogy kinek mekkora és milyen színű az aurája napi témának számít a mai ezoterikus szubkultúrában. Ugyanúgy mindennaposan találkozhatunk a legkülönfélébb bioenergetikai szolgáltatásokkal, úgy, mint auraméréssel, aurafotózással, vagy éppen csakra harmonizálással, mégis kevesen tudják, hogy ezeknek a jelenségeknek és képességeknek mennyi a mérhető valóságalapja, és mi az, amit a hit bizalmával fogadunk el belőlük. Ha a több ezer éves hagyományok idevágó tanításait összevetjük a mai kutatások eredményeivel, meglepő analógiákra bukkanunk. Ezekről a tetten ért csodákról számol be az ismert író és pszi-kutató közérthető, ám izgalmas előadása, amit helyszíni műszeres bioenergiamérés és közös bioenergetikai gyakorlatok színesítenek.


AZ IGAZSÁG ODAÁT VAN?
– szkeptikusok és parafenomének;

igazsag

A sokak által ismert „X akták” sorozat mottóját az előadás címe nem véletlenül aposztrofálja kérdőjellel, az ezoterikus és spirituális körökben gyakran felbukkanó túlzásokat ugyanis még a parakutatók is komoly fenntartásokkal kezelik. Ugyanígy kritikát érdemel a túlzó és elutasító szkepszis is, vagyis az a hozzáállás, ami szerint parajelenségek és csodák nem léteznek. Hol van hát az igazság? Ideát, odaát, vagy éppen középen?

Ezekre a kérdésekre ad választ előadásában Paulinyi Tamás, aki maga is több mint húsz éve foglalkozok a pszi jelenségek kutatásával, több ezer megfigyelést végezve a csodák számtalan területén. Az előadást követő beszélgetésben több valós eset is bemutatásra illetve megvitatásra kerül.


ANGYALI HANGULATOK, ÖRDÖGŰZŐ GONDOLATOK
– megszállottságok és megszabadulások

angyali

A megszállottság jelensége és az arról való szemléleti vita ezoterikus körökben örökzöld témának mondható. Az idevágó kérdések tipikusan így hangzanak: – Létezhet-e természetfeletti vagy „ördögi” megszállottság, esetleg beleköltözhetnek-e holt lelkek az ember tudatába, átvehetik-e „külső erők” az elme kontrollját, és ha igen, mi a teendő ezekben az esetekben? Vallási szertartások, ezoterikus módszerek vagy inkább pszichiátriai kezelések segíthetik a gyógyulásban a „megszállottakat”?

Mit szól mindehhez a spirituális gyógyítás és a parapszichológia? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az ismert író, pszi-kutató beszélgetéssel egybekötött előadása, a legkülönfélébb megközelítések magyarázatait is megismertetve.


MIT HOZ A HOLNAP?
– küszöbön álló gondolatok a világvégéről

mithoz

Az új évezred első évtizedeinek történéseit sokan misztikus kíváncsisággal várják, voltak, akik a Maja naptár „világvége” jóslatától tartottak, és vannak, akik asztrológiai bolygóegyüttállástól, kik pedig napkitörésektől vagy pólusváltásoktól tartva. Tény, hogy világunk jelen helyzetét látva mindezek nélkül is lehet okunk aggodalomra, azonban hallhatunk olyan spirituális jövendöléseket is, amelyek egy új, jobb világ eljövetelét datálják ugyanerre az időszakra. A számtalan elmaradt világvége és megváltás után most mégis mit várhatunk? Vajon égi jelek és kataklizmák nélkül is megváltozhatunk?

Ezekről a küszöbön álló gondolatokról és a tudat teremtő dimenzióiról szól az ismert író és pszi-kutató közérthető, ám izgalmas előadása, amit közös megvitatással zárunk.