Bemutatkozás

1962-ben születtem Budapesten. Különös gyerekkorom megtanított a történéseket át- és újraértékelni, szükségessé tette a dolgok viszonylagosságának megértését és egy saját, sok oldalról áttekinthető, az értelem és az érzelem számára is elfogadható világkép kialakítását. Erről a felnőtté érésről a „BÓLÉBÁL” című önéletrajzi regényemben írok.

Művészcsaládban nevelkedve, magam is művésszé váltam, rajzoltam, fotóztam, kerámiáztam. Ezt az érzékenységet több mint húsz éve verseimben és szépírói munkámban mutatom fel, adom át a világnak. Ugyanennyi ideje kutatom a tudat rejtélyes birodalmát, amelyben a rációnak és az intuíciónak, a tudásnak és a belső bizonyosságnak ugyanannyi szerep jut. Ezt a sokszínűséget képviseli iskolám, a SZINTÉZIS szabadegyetem, ami az emberi lélek és sors rugóit a hagyományok és a modern tudomány, a filozófia és a művészet tükrében is vizsgálja.

Tudásom továbbadását mindig kötelességemnek éreztem, fiatalkoromtól tanulva tanítottam, álltam humánus ideológiák élére, szerveztem, vezettem közösségeket. Fontosnak tartom az emberi lélek ítéletmentes megismerését és elfogadását minden tökéletlenségével, ami hitem szerint a fejlődéshez elengedhetetlen. Távol állnak tőlem a dogmák és a tekintélyelvű kinyilatkoztatások, az álszentségek és az áltudományok.

A lelki egészség elengedhetetlen részének érzem a humort és a mindenen felülemelkedni képes derűt, úgy gondolom, hogy nem lehet igazán komoly az, ami a tréfát nem viseli el. Hiszek abban, hogy kiútként mindenben felismerhető a szépség, aminek felfedezése és megélése belső erőinket tárja fel. Mindezek miatt a filozófiák nyelvében is szükségnek érzem, hogy az etika szépségét éreztetni tudja.

Előadásaimban sokoldalú alkatom tálentumait keltem életre, mindig is a magunkkal szembeni őszinteség és a humánum fontosságát hangsúlyozva, ami a minden emberben élő bölcsesség megismerését célozza csakúgy, mint emberi lényünk megérthető, elfogadható és megszerethető gyermeki vonásait. Hiszem, hogy a nagy szavakon túlmutatnak a szerepeken túllépő egymás felé fordulások és a kézfogások. Tanításaimat így a történések okainak tisztán láttatása, a humanista jóindulat és a bölcsességek önmagunkban való felismertetése fémjelzi.

Bővebb szakmai életrajz (klikk!)